امروز شنبه 25 مرداد 1399 ساعت 21 : 55 دقیقه

خدمات خیریه آتیه سازان

در این قسمت از سایت می توانید درباره درمان اعتیاد اطلاعاتی را کسب نمایید. اگر خود شما و یکی از اطرافیان شما به اعتیاد گرفتار شده باشید با خواندن این مطالب می توانید انگیزه ای بیشتر برای درمان اعتیاد کسب نمایید.  زیرا بیشترین و موثرترین مورد در درمان اعتیاد داشتن انگیزه برای ترک مواد مخدر می باشد تا بتوانید ای مسیر را با موفقیت پشت سر بگذارید. در این قسمت می خوانید که برای دور ماندن از اعتیاد باید چه کارهایی را از نظر جسمی و روانی باید انجام دهید تا دیگر سراغ این مواد نروید و زندگی سالمی را در کنار خانواده داشته باشید و چنان چه در اطرافیان خود شخصی را دارید که با مواد مخدر درگیر شده است می توانید اطلاعاتی را برای حمایت از وی در جهت درمان اعتیاد موفق فرد کسب نمایید.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :