امروز شنبه 25 مرداد 1399 ساعت 22 : 27 دقیقه

کلاس های ورزشی درمان اعتیاد

یکی از مسائلی که باید درباره درمان اعتیاد و موفقیت در درمان اعتیاد رعایت نمود این است که با کارهایی که که ذهن و بدن را درگیر می کند کاری کنید تا دیگر فکر فرد معتاد درگیر اعتیاد نباشد و در صورتی که فکر مصرف مجدد مواد مخدر به ذهن وی زد بتواند از روش های مفیدی اعتیاد را از خود دور نگه دارد. یکی از راه های بسیار موثر در درمان اعتیاد شرکت در کلاس های ورزشی می باشد. شرکت در کلاس های ورزشی اهمیت بسیاری در بهبود و درمان اعتیاد فرد مبتلا دارد. ورزش بر روی روان و جسم فرد معتاد تاثیر می گذارد.

بهترین حرکات ورزشی برای درمان اعتیاد

 حرکات ورزشی متنوعی برای درمان اعتیاد پیشنهاد می شود اما در این بین برخی از انواع حرکات ورزشی تاثیر بیشتری بر روی فرد دارد و سرعت تاثیرگذاری آن ها نیز در درمان اعتیاد بیشتر خواهد بود. می توان از دوچرخه سواری و راه رفتن با سرعت بالا از بهترین تمرینات ورزشی و استمرار آن ها برای فردی که قصد درمان اعتیاد دارد نام برد. دلیل این که از این ورزش ها به عنوان یکی از ورزش های منتخب برای درمان اعتیاد استفاده می شود این است که باعث تعرق می شوند و باعث می شود تا هورمون هایی که باعث شادی و نشاط در فرد می شوند بیشتر ترشح شوند. بنابراین برای جلوگیری از روی آوری مجدد فرد درگیر به اعتیاد، کلاس های ورزشی به شکل مرتب در مرکز مشاوره و درمان اعتیاد به مواد مخدر برگزار می شود و شما و یا فرد مبتلا می تواند برای جلوگیری از اعتیاد مجدد از این کلاس های ورزشی استفاده نماید.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :